Skip Navigation View Sitemap

Urug'lar / embrionlar

So'rov bo'yicha yoki nasldor chorva mollarini yetkazib berish uchun qo'shimcha to'liq paket sifatida biz urug'lantirish stantsiyalari va eng zo'r zot stansiyalari bilan hamkorlikda barcha mavjud zotlarning eng yaxshi genetikasini yetkazib beramiz.

Back to top